Værdier

Vi er en dansk tegnestue og børn af den nordiske designtradition. Vi har respekt for de omgivelser vi udvikler bygninger til, kulturen, traditionen men også vores samtid. Med udgangspunkt i en tæt dialog med brugerne, formgiver vi indefra og ud, således den indre logik og nødvendighed kan aflæses i bygningens ydre. Det er vores ambition at skabe ren, elegant formfuldendt arkitektur der kan være en god ramme for de mennesker der skal leve i og med bygningerne.

Vi høster det vi sår

Det er et grundlæggende princip for os, at vi forsøger at tage ansvar de steder vi kan. For klima, miljø og mennesker.  Vi benytter FN’s 17 verdensmål som rettesnor for den måde vi agerer på. FN’s verdensmål består af 17 mål og 169 delmål og er den til dato meste ambitiøse udviklingsdagsorden.

Læs mere om verdensmålene her.

Miljø og klima

Det er vores målsætning, at tænke klima og miljø ind overalt i de byggerier vi er involverede i. Det indebærer en udstrakt anvendelse af træ og et minimum af beton, tegl, stål og miljøfremmede stoffer.
Desuden bidrager vi til CO2 lagring gennem træplantning i Danmark og Ecuador. Det gør vi gennem Growing Trees Network – en dansk NGO med base i Aarhus.
Den globale opvarmning er en realitet og vi ønsker at imødegå klimakrisen med et bidrag til at nedbringe CO2 udledningerne i Danmark såvel globalt.
Konkret gør vi det ved at plante 100 træer for hver faktura vi udsender – minimum 10% af vores overskud årligt.
Vores kunder, som er de egentlige sponsorer, vil få tilsendt et certifikat der dokumenterer træplantningen.

Mennesker

Vores arbejde med at skabe smukke og meningsfulde bygninger, er båret af en ambition om at skabe værdi for de mennesker som skal bruge dem. Vi kerer os om mennesker og ser en naturlig forbindelse mellem det at hjælpe mennesker og opføre og renovere de ejendomme, som de bor i.

Derfor bistår vi flygtninge samt arbejdsløse danskere på kontanthjælp, som besidder lysten og arbejdsomheden til at blive selvstændige med at etablere egen virksomhed og komme ud af offentlig forsørgelse, via NGO’en Egenvirksomhed.NU

Vores virksomhed arbejder ud fra 5 overbevisninger:

  • at ethvert menneske bliver lykkeligst ved at realisere mest muligt af sit personlige potentiale
  • at vi som samfund profiterer økonomisk, gennem  øgede skatteindtægter og færre på overførselsindkomster
  • at vi kan være med til at sikre samfundets sammenhængskraft og stabilitet
  • at hjælp skal være til selvhjælp
  • at alle kan hjælpe

Og så giver det os meget stor tilfredsstillelse at hjælpe et menneske eller en hel familie.